ΑΝΕΛΚΥΣΗ - ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ

anelkisi kathelkisi

Η Mardanis Marine με δικά της μέσα και με πρόσβαση σε γλύστρα σε πολύ κοντινή απόσταση από τις εγκαταστάσεις του συνεργείου μπορεί να εξυπηρετεί τους πελάτες για την ανέλκυση και καθέλκυση των σκαφών τους.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να προχωρήσουμε στην ανέλκυση και καθέλκυση ενός σκάφους, δηλαδή με γερανό, με ειδικό υδραυλικό trailer, με travel lift, κ.λπ. Είναι πολύ σημαντικό το σκάφος μας να βγει από την θάλασσα με σίγουρο τρόπο. Ο πιο απλός και διαδεδομένος τρόπος είναι ο γερανός, καθώς έτσι μεταφέρονται μικρά σκάφη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο